Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ và nhị thứ thuộc dự án: Nâng dung lượng tụ bù dọc ĐZ 500kV Pleiku-Phú Lâm

01/08/16

Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ và nhị thứ thuộc dự án: Nâng dung lượng tụ bù dọc ĐZ 500kV Pleiku-Phú Lâm

Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4

dantu2

Hình 1: Hệ thống giàn tụ trạm Pleiku

dantu1

Hình 2: Hệ thống đấu nối tụ bù dọc với các hệ thống trong trạm

dantu3

Hình 3: Hệ thống đấu nối tụ bù dọc với các hệ thống trong trạm

Trở lại

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999