Gói 01/CPSX: Thiết bị nhất thứ – Lô 2: TU, TI, chống sét van, phụ kiện máy cắt. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải Điện 1

01/08/16

Gói 01/CPSX: Thiết bị nhất thứ – Lô 2: TU, TI, chống sét van, phụ kiện máy cắt.

Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải Điện 1

 

chongset1

chongset3

Trở lại

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999