Gói 1: Cung cấp kháng hạn dòng 1 pha, lõi không khí, ngoài trời.

31/07/16

Công trình: Lắp kháng điện khu vực phía nam để giảm dòng ngắn mạch.
Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 4
Nhà Thầu:Công ty 3C

23

12

 

Trở lại

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999