Gói thầu: Cung cấp sửa chữa máy sắc ký khí

01/08/16

Gói thầu: Cung cấp sửa chữa máy sắc ký khí – Hạng mục: Máy móc thiết bị phục vụ công tác sản xuất thuộc sửa chữa lớn.

Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3

Gas Chromatograph 2-06 de.indd

Trở lại

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999