Thông tin bản quyền

Công ty 3C đã đăng ký bản quyền tòan bộ Logo, nhãn hiệu máy tính 3C Computer, cùng một số sản phẩm khác trình bày trên trang web này. Các thông tin do công ty 3C phát hành đều có ghi rõ nguồn 3C ở dưới mỗi thông tin.

Các thông tin trong các mục khác được thu thập từ khắp nơi trên Internet, 3C giữ nguyên danh tính nguồn tin. 3C thu thập giúp bạn thông tin này chỉ để tham khảo. Đây là bản lưu bằng chữ trong 3C web, thông tin sẵn có trong máy chủ 3C là một bản sao của một tin nào đó thu lượm được trên internet. 3C không có một mối liên hệ nào đến các tác giả của các nội dung này cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

3C sẵn sàng hợp tác với các Đơn vị liên quan đến cung cấp thông tin trên Internet để giải quyết các vấn đề liên quan bản quyền. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 3C theo thông tin nêu rõ trong phần liên hệ của trang web này. Mỗi thông tin của Quý vị là một sự thông cảm và khích lệ lớn đối với 3C.

3C trân trọng cảm ơn sự hợp tác, đóng góp của Quý vị!

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999