THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Cung cấp thiết bị: Máy biến áp, Máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, tụ bù, kháng điện, máy biến áp và các vật tư phụ kiện đường dây tải điện 220kV/500kV.

DỊCH VỤ

SẢN PHẨM MỚI

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999