Trang bị Kháng điện bù ngang trên lưới 500kV và lắp đặt thiết bị Giám sát dầu Online cho kháng điện tại TBA 500kV Đắk Nông

09/04/18

Trong những ngày đầu tháng 4/2018, 3C đang triển khai dự án: Trang bị Kháng điện bù ngang trên lưới 500kV và lắp đặt thiết bị Giám sát dầu Online cho kháng điện tại TBA 500kV Đắk Nông (Thuộc Công ty Truyền tải điện 3)

 


Trở lại

Liên hệ
  • Skype
  • Hotline0966122999