เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ตรีนุช รับทราบ โรงเรียนดังภูเก็ตตัดโควต้าม.4 เหตุไม่รักสถาบัน พร้อมเป็นตัวกลาง

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ตรีนุช รับทราบ โรงเรียนดังภูเก็ตตัดโควต้าม.4 เหตุไม่รักสถาบัน พร้อมเป็นตัวกลาง

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีศึกษา เผย รับทราบ กระแสข่าวโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตัดโควต้าเรียนต่อชั้น ม.4  นักเรียน 1 ราย อ้างเเหตุไม่รักภักดีต่อชาติ สถาบันกษัตริย์ ระบุโรงเรียนไม่ตัดโอกาสเรียนต่อแต่อย่างใด สามารถสมัครรอบปกติได้ ยินดีเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน

จากกรณีกระแสข่าว การร้องเรียนโดยมีหลักฐานเป็นบันทึกข้อความของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 

ตัดสิทธิ์โควต้าเข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้น ม.3 รายหนึ่ง ด้วยเหตุผลไม่จงรักภักดีต่อชาติ สถาบันกษัตริย์นั้น ล่าสุด ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการป้ายแดง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตรีนุช เทียนทอง ว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ระบุว่า ‘โรงเรียนไม่มีการตัดสิทธิ์โอกาสนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 แต่อย่างใด’ และนักเรียนรายดังกล่าวยัง งมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียนในรอบทั่วไป พร้อมเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่าง สถานศึกษา กับ นักเรียน

ตรีนุช ย้ำ ทุกสถานศึกษาต่างมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงต้องยอมรับและเคารพ หากได้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐาน

รายละเอียดฉบับเต็มมีว่า จากกรณีที่มีข่าวนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ถูกตัดสิทธิ์การเรียนต่อชั้น ม.4 ด้วยเหตุผล ‘ไม่จงรักภักดีต่อชาติและสถาบันกษัตริย์’ นั้น ในฐานะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ขอยืนยันว่า ดิฉันได้รับทราบและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี ก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพจส่วนตัวของดิฉันในการสื่อสารถึงสิ่งที่เป็น ‘ข้อเท็จจริง’ และมุมมองต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ในฐานะแม่ของลูกที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเช่นเดียวกับน้องนักเรียนคนดังกล่าว คงจะปล่อยนิ่งนอนใจไปไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ‘การทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม’

โดยรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่า เรื่องนี้เป็นบันทึกข้อความของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของทางโรงเรียน ที่ทำการเสนอรายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการรับนักเรียนประเภทโควตา (นักเรียนโรงเรียนเดิม) ห้องเรียนทั่วไปตามลำดับขั้นตอน

‘โรงเรียนไม่มีการตัดสิทธิ์โอกาสนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 แต่อย่างใด’

และน้องนักเรียนคนดังกล่าวยังคงมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียนในรอบทั่วไป โดยโรงเรียนได้ดำเนินการอนุมัติการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนที่จบหลักสูตรได้ มารับเอกสารการจบหลักสูตร (ปพ.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับน้องนักเรียนคนดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดตามการสอบแก้ตัวตามกระบวนการขั้นตอนงานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้จบหลักสูตรตามปฏิทินการอนุมัติจบหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ การรับสมัครนักเรียนในรอบทั่วไปจะรับสมัครในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 โดยเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อจะเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ก็ได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหาและกำชับกับทางโรงเรียนให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามประกาศของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด

ดิฉันเชื่อว่า ทุกสถานศึกษาต่างมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงต้องยอมรับและเคารพ หากได้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐาน โดยสิ่งเหล่านี้สามารถไปด้วยกันได้พร้อม ๆ กับการใช้เสรีภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่น้อง ๆ และพวกเรามีอยู่ในตัวทุกคน อย่างตระหนักรู้ถึงความเหมาะสมและขอบเขตที่มีอยู่ตามกฎหมาย

ต่อกรณีที่เกิดขึ้น ดิฉันจึงเห็นว่า ควรมีการชั่งน้ำหนักให้เกิด ‘ความได้สัดส่วน’ ระหว่างการดำเนินการของสถานศึกษา กับการใช้เสรีภาพของน้องนักเรียนตามที่เป็นข่าว โดยคำนึงถึงเป้าหมายของการพัฒนาเป็นสำคัญ

ดิฉันยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างสถานศึกษากับน้องนักเรียน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับกรณีอื่น ๆ ในการหาทางออกร่วมกัน เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา หากเราดำเนินการบนพื้นฐานของความเข้าใจจากทุกฝ่าย สถานศึกษาจะสามารถดำเนินภารกิจต่อไปได้ ก็ด้วยการให้เด็ก ๆ ของเราได้มีโอกาสทางการศึกษา จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุดค่ะ

โดย พลโท สันติพงศ์ ยืนยันว่าการตรวจเลือกทหารกองประจำการในภาพรวมของกองทัพบก ยังคงดำเนินการต่อไปตามกำหนดการในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ในระหว่าง 1-20 เม.ย.64 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด เข้มงวด

ในกระบวนการตรวจเลือกทหารตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ คือ การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกไม่เกิน 500 คน/วัน/สถานที่ ลดความแออัด รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ แสกนไทยชนะ และทำความสะอาดสถานที่ทุกวันหลังจบการตรวจเลือก เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย