คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

Great Pacific Garbage Patch เป็น ‘แพแห่งชีวิต’ สำหรับสัตว์ในมหาสมุทรเปิด

Great Pacific Garbage Patch เป็น 'แพแห่งชีวิต' สำหรับสัตว์ในมหาสมุทรเปิด

นักเดินทางตัวน้อยมีมากมายใน Great Pacific Garbage Patch แต่ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพวกเขายังคงเป็นปริศนา โดย KATE BAGGALEY | เผยแพร่เมื่อ 3 ธ.ค. 2564 16:00...

Continue reading...